Nieuwe tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven en prestaties in de mondzorg vast.

Tandartsen voeren verschillende tandheelkundige behandelingen uit. De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een nieuwe lijst met tandheelkundige behandelingen vastgesteld die voor alle tandheelkundig zorgverleners gelijk is. Elke behandeling is opgebouwd uit één of meer codes, een beschrijving en toelichting.

Weten waar u aan toe bent
De rekening van uw tandarts wordt eenvoudiger. U ontvangt een rekening met de uitgevoerde behandeling in begrijpelijke taal, deze dient u aan ons te voldoen of via DFA (zie www.dfa.nl) Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan € 150,- kost, krijgt u vooraf een prijsopgave van uw tandarts. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent. Bij sommige behandelingen is er sprake van techniekkosten. Dit zijn werkzaamheden die de tandarts uitbesteedt aan een tandtechnisch laboratorium. De tandarts vermeldt deze techniekkosten apart op de rekening.

Wat vergoedt uw verzekering?
De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkunde. Een aantal verzekeraars heeft een sommenverzekering. Dat wil zeggen dat alle kosten tot een bepaald bedrag worden vergoed. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat betekent dat wanneer een tandarts of orthodontist meer in rekening brengt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Dit kan ook gelden voor de basiszorg*.
Kijk dus goed naar de vergoeding voor de tandheelkunde in uw verzekeringsvoorwaarden!
*basiszorg: betreft kinderen tot 18 jaar (uitgezonderd kroon- en brugwerk en orthodontie), volwassenen met een tandheelkundige, geestelijke of lichamelijke beperking, en het volledige kunstgebit, al dan niet op kunstwortels

Kijkt u voor meer informatie ook op de site: https://www.detandartsengroep.nl/site/tandarts-tarieven/$FILE/tandartstarieven-2018.pdf
Bron: ANT