Tandartscontrole

Belangrijk is dat onze cliënten de halfjaarlijkse tandartscontrole uitvoeren. Vaak wordt dat uitgesteld. Begrijpelijk, maar jammer. Regelmatig gebitsonderhoud kan immers ernstige problemen voorkomen. Een halfjaarlijkse controle helpt u om de gezondheid van uw gebit op peil te houden. Voor kinderen geldt dat misschien nog wel sterker.

Op jonge leeftijd legt men immers de basis voor een gezond gebit. Als een kind uit angst nooit naar de tandarts gaat, kampt het op latere leeftijd vaker met problemen.

Bij een halfjaarlijkse controle wordt gekeken naar de tanden en kiezen en zo nodig zullen er röntgenfoto’s worden genomen om ook goed tussen de tanden en kiezen te kijken. Ook wordt er dan door de tandarts gekeken naar gezondheid van uw tandvlees. Dit is immers net zo belangrijk als uw tanden en kiezen. Mochten zich hierin problemen voordoen, dan kunt u worden doorverwezen naar onze mondhygiëniste of preventie-assistente, zodat er naar een optimale mondgezondheid kan worden gestreefd.

Schrijf je hier in!


    DuTand Tandheelkundig Centrum